شناخت ماسک

بین ماسک‌های متداول، ماسک سه لایه امکان جلوگیری بیشتری از ورود ذرات آلوده به بدن را دارد. این نوع ماسک‌ها از سه لایه تشکیل شده‌اند که پارچه‌های آن پارچه نبافته می‌باشد که معمولا لایه فیلتر در میان دو لایه دیگر که آن‌ها هم وظیفه جلوگیری از ورود ذرات آلوده را دارند، قرار می‌گیرد. پارچه میانی می‌تواند از جنس ملت بلون یا بایکامپوننت باشد و لایه‌های دیگر از جنس اسپان باند یا بایکومپوننت باشند.